Haft wilanowski

W Domu Pracy Twórczej Ośrodka Kultury Wilanów odbył się cykl warsztatów dotyczący stroju wilanowskiego.

[…]